Szukasz profesjonalnych usług geodezyjno-kartograficznych?

Najlepsi w swoim fachu!

GEODEZJA

Nasza wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług geodezyjnych i kartograficznych.

SKANING

Inwentaryzacja składowisk materiałów sypkich na terenach otwartych i pod zadaszeniami lub w halach - Pomiar objętości metodą skanowania laserowego 3D

FOTOGRAMETRIA

Ortofotomapy – precyzyjne opracowania na podstawie zdjęć z dronów.

O NAS

Witamy w firmie Jankowiak Geodezja

Jesteśmy firmą działającą na rynku od 2011 roku. Geodezja to nasza prodesja i pasja. Przez ten czas nabyliśmy ogromne doświadczenie w usługach geodezyjno-kartograficznych.

Właścicielem firmy jest mgr inż. Michał Jankowiak, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Firma Jankowiak Geodezja świadczy kompleksowe usługi geodezyjne, skaning laserowy oraz usługi fotogrametryczne na terenie powiatu wolsztyńskiego, grodziskiego i nowotomyskiego. Wykonujemy mapy do celów projektowych, ortofotomapy, numeryczne modele terenu, inwentaryzacje budowlane, wyodrębnienia lokali, ustalenia przebiegu granic, podziały nieruchomości, geodezyjną obsługę inwestycji aż po inwentaryzacje powykonawcze. Przyjęte zamówienia realizujemy szybko i fachowo, zawsze na bieżąco i rzetelnie informując Zamawiającego o postępie prac.

OBSZAR DZIAŁANIA

Oferujemy usługi doświadczonego geodety w miejscowościach: Wolsztyn, Siedlec, Przemęt, Karpicko,  Rakoniewice, Rostarzewo, Grodzisk Wielkopolski, Wielichowo. Kompleksowe usługi geodezyjne oferowane przez naszą firmę obejmują w zasadzie cały asortyment prac geodezyjnych. Firma Jankowiak geodezja prosperuje w miejscowości Wolsztyn od 2011 roku. Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z cennikiem usług standardowych realizowanych przez uprawnionego geodetę w Wolsztynie.

Dlaczego my?

TO PRAKTYKA CZYNI MISTRZA

Przez 8 lat wykonywania usług geodezyjno-kartograficznych napotkaliśmy wiele problemów i trudnych zleceń. Dziś wiemy, jak sobie poradzić w każdej sytuacji, jak realizować zarówno te łatwiejsze, jak i bardziej wymagające od nas nakładu sił prace. Jesteśmy przekonani, że podołamy każdej usłudze, jakiej tylko potrzebujesz.

WEDŁUG AKTUALNYCH PRZEPISÓW

Prawo nieustannie ewoluuje. W tej branży musimy być na bieżąco ze wszelkimi zmianami, więc gwarantujemy, że nasze prace zostają wykonane wg obowiązujących przepisów. Nieustannie się doszkalamy i inwestujemy w nasz rozwój. To pozwala świadczyć usługi na wysokim poziomie i zgodne z literą prawa.

PROFESJONALISTĘ POZNASZ PO WIEDZY

Ukończone studia kierunkowe, szkolenia, kursy, certyfikacje to coś, czym możemy się z dumą pochwalić. Nasz zespół składa się z młodych, pełnych werwy i zapału osób, które stale podnoszą swoje kwalifikacje. Wykształcenie w branży geodezyjno-kartograficznej procentuje i zapewnia rzetelne i precyzyjne wykonanie zlecenia.

OFERTA

Opracowanie kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Mapy mogą być wykonane w postaci analogowej lub cyfrowej. Dodatkowo wykonujemy ortofotomapy oraz numeryczne modele pokrycia terenu wykonane metodą fotogrametrii bliskiego zasięgu. Wykorzystujemy do tego własny bezzałogowy statek powietrzny i zaawansowane oprogramowanie co pozwala nam wykonać mapy szybciej, dokładniej i dzięki temu przy większych obszarach znacznie taniej niż przy zastosowaniu klasycznych metod pomiarów. Mapy do celów projektowych 3D służą przestrzennemu przedstawieniu modelu terenu dzięki czemu przyszłe opracowywanie projektu inwestycji oraz uzyskiwanie informacji o terenie staje się bardziej wydajne co przekłada się na zaoszczędzony czas i pieniądze.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę jedną z pierwszych prac na budowie jest geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego. Polega to na wyznaczeniu miejsca posadowienia budynku w stosunku do granic działki oraz istniejących obiektów budowlanych, przyłączy sieci uzbrojenia terenu, sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów budowlanych i liniowych. Jest to czynność przygotowawcza do rozpoczęcia budowy.

(MAPA POWYKONAWCZA DO ZAKOŃCZENIA INWESTTYCJI)
Po zrealizowaniu inwestycji należy skompletować dokumentację do odbioru obiektu budowlanego dla organu architektoniczno-budowlanego. Jedną ze składowych tej dokumentacji jest mapa powykonawcza obiektu budowlanego sporządzona w wyniku pomiaru powykonawcxzego przez geodetę uprawnionego. Należy również dołączyć informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

W CELU PODZIAŁU DZAIŁKI NA PRZYNAJMNIEJ DWIE NOWE DZIAŁKI należy sporządzić stosowną dokumentację w formie operatu technicznego. Etapu Procedury:

 1. Wstępny projekt podziału.
 2. Ocenę zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy w formie postanowienia.
 3. Dokumentację z czynności przyjęcia granic.
 4. Projekt podziału z projektowanymi granicami wydzielanych części działki i wykazem zmian gruntowych.
 5. Ostateczną decyzję administracyjną o podziale nieruchomości.
 6. Opcjonalnie wyniesienie i okazanie granic stronom postępowania podziałowego w terenie.
 7. Wprowadzenie dokumentacji do odpowiedniego miejscowo Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

oferujemy wznowienie zniszczonych lub przesuniętych znaków granicznych. Proces wznowienia granic musi być poprzedzony dogłębnym zbadaniem i analizą dostępnej dokumentacji dotyczącej granic podlegających wznowieniu. W sytuacjach gdy takiej dokumentacji nie ma lub jest niewystarczająca do wznowienia znaków granicznych należy przeprowadzić procedurę rozgraniczenia nieruchomości na odcinkach granic, dla których brak jest dokumentów jednoznacznie określających pierwotne położenie znaków granicznych.

 • Inwentaryzacje budowlano-architektoniczne – sporządzenie lub zaktualizowanie dokumentacji dotyczącej obiektu budowlanego.
 • Inwentaryzacja składowisk materiałów sypkich na terenach otwartych i pod zadaszeniami lub w halach – Pomiar objętości metodą skanowania laserowego 3D
 • Bilans robót ziemnych – obliczanie ilości faktyczne wykonanych prac ziemnych.
 • Inwentaryzacja uszkodzeń i monitoring zmian po kolizjach i wypadkach.
 • Ortofotomapy – precyzyjne opracowania na podstawie zdjęć z dronów.
 • Mapy i modele 3d kopalni odkrywkowych
  Chmura punktów – osadzone w układzie geodezyjnym chmury punktów w kolorach RGB.
 • Inwentaryzacja składowisk materiałów sypkich na terenach otwartych – pomiar objętości materiałów magazynowanych na terenach placów i pochylniach.
 • Bilans robót ziemnych – obliczanie ilości faktyczne wykonanych prac ziemnych.
 • Inwentaryzacja postępów budowy – wykonujemy pomiary okresowe stanowiące podstawę do zamknięcia i rozliczenia etapów budowy.

FAQ

Obecnie używamy zestawów GPS firmy Leica i GEO-MAX, tachimetrów firmy LEICA i GEO-MAX, wielowirnikowca DJI Phantom 4.
Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym takim jak odbiornik GNSS umożliwiający szybkie pomiary w terenie. Dysponujemy także robotycznym tachimetrem jednosekundowy wykorzystywany do pomiaru i tyczenia obiektów z dokładnością rzędu 1 mm. Posiadamy także drona wykorzystywanego do tworzenia modeli 3D oraz obliczanie kubatur. Ponadto  posiadamy skaner i ploter wielkoformatowy (format A0), co umożliwia nam tworzenie wielkoobszarowych opracowań.

Najlepiej w tej sprawie zadzwonić do nas. Zadamy kilka pytań które pozwolą określić najszybszą drogę. Wytłumaczymy jakie działania są potrzebne do wydzielenia działki.

Przy zakupie działki warto poprosić nas o sprawdzenie czy granice i powierzchnia działki na papierze, zgadza się z powierzchnią w rzeczywistości.

Należy do nas zadzwonić w celu przekazania dokumentacji do rozpoczęcia budowy obiektu budowlanego.

Telefon 

Adres 

Żeromskiego 16,
64-200 Wolsztyn